BaP - benzo[a]pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Pardubický
Okres: Pardubice
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
EPAUP
Detail
335024
ČHMÚ
(1531)
Pardubice Dukla
Měření PAHs
GC-MS
Xm 3,5 2,6 1,9 0,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 1,2 1,9 1,6 1,2 1,35 122
mc 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11 0,5 4,84 0