BaP - benzo[a]pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
CCBAP
Detail
255448
ČHMÚ
(1595)
Č.Budějovice-Antala Staška
Měření PAHs
GC-MS
Xm 3,8 3,7 2,4 1,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,4 1,0 2,3 3,2 1,5 1,63 117
mc 10 9 10 10 10 10 11 9 10 10 9 9 0,6 5,30 3