BaP - benzo[a]pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
BKUCP
Detail
867855
ČHMÚ
(1884)
Kuchařovice
Měření PAHs
GC-MS
Xm 2,0 2,0 1,6 0,7 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,6 0,6 0,9 0,7 0,89 113
mc 5 7 10 10 10 10 11 10 10 10 9 11 0,3 4,56 0