BaP - benzo[a]pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 10
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
ASROP
Detail
496837
SZÚ
(1653)
Pha10-Šrobárova
Měření PAHs
GC-MS
Xm 1,4 1,3 1,8 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 1,5 1,4 2,3 1,0 1,29 60
mc 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6 0,4 4,49 6