BaP - benzo[a]pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
ALIBP
Detail
336394
ČHMÚ
(1536)
Pha4-Libuš
Měření PAHs
GC-MS
Xm 2,4 1,5 2,5 0,7 0,3 0,0 0,1 0,3 1,4 2,0 3,0 1,2 1,51 115
mc 10 10 8 10 10 6 11 9 10 10 10 11 0,5 4,87 12