Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Sasko-Dresden
Okres: Zittau
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
DZIT0
Detail
953009
LfULG
(1922)
Zittau-Ost
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
3,2 2,4 1,4 0,9 0,7 0,8 1,0 0,7 0,9 0,7 0,7 0,9 2,3 0,8 0,9 0,8 1,2 1,04 61
15 16 15 15 0,9 2,23 0