Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Sasko-Dresden
Okres: Zittau
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
DZIT0
Detail
953003
LfULG
(1922)
Zittau-Ost
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
0,9 0,7 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,7 0,2 0,2 0,3 0,4 0,31 61
15 16 15 15 0,3 2,17 0