As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Sasko-Dresden
Okres: Zittau
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
DZIT0
Detail
953000
LfULG
(1922)
Zittau-Ost
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
8,3 4,6 2,8 1,5 5,0 4,8 2,6 2,3 1,3 1,4 2,6 3,3 5,3 3,8 2,1 2,4 3,4 3,85 61
15 16 15 15 2,2 2,37 0