Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Sasko-Dresden
Okres: Gorlitz
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
DGOR0
Detail
606980
LfULG
(1770)
Goerlitz
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
2,8 2,1 2,0 1,5 0,9 1,3 1,5 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 2,3 1,3 1,3 1,1 1,5 0,93 182
45 45 46 46 1,3 1,81 2