Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ZZLN0
Detail
261477
ČHMÚ
(1563)
Zlín
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,7 0,6 0,6 0,3 0,5 0,4 0,6 0,3 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5 0,5 0,6 0,32 176
41 44 45 46 ~ 1,87 9