Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
UULK0
Detail
336755
ČHMÚ
(1413)
Ústí n.L.-Kočkov
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,9 1,0 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 0,5 0,8 0,4 0,5 0,5 0,5 0,59 182
45 45 46 46 ~ 2,11 1
UULK5
Detail
348700
ČHMÚ
(1624)
Ústí n.L.-Kočkov
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
0,5 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 0,3 0,3 0,5 ~ 151
23 40 47 41 ~ ~ 44
UUKP0
Detail
513823
ZÚ Ústí nL
(1736)
Ústí n.L.-ZÚ- Pasteurova
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,8 0,5 0,7 1,3 1,1 0,9 0,5 0,5 0,5 1,7 1,8 4,0 0,6 1,1 0,5 2,5 1,2 1,54 52
13 13 14 12 0,8 2,14 0