As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
UULK0
Detail
336737
ČHMÚ
(1413)
Ústí n.L.-Kočkov
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
2,8 1,9 1,7 1,3 0,8 0,6 0,8 0,9 0,5 1,8 1,4 3,0 2,2 0,9 0,7 2,1 1,5 2,71 182
45 45 46 46 ~ 3,25 1
UULK5
Detail
348688
ČHMÚ
(1624)
Ústí n.L.-Kočkov
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
1,6 1,2 0,7 0,5 0,7 0,4 1,6 1,2 0,8 0,6 1,4 ~ 151
23 40 47 41 ~ ~ 44
UUKP0
Detail
513802
ZÚ Ústí nL
(1736)
Ústí n.L.-ZÚ- Pasteurova
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,4 1,5 1,7 1,3 1,0 0,8 0,5 0,5 0,5 1,5 1,2 1,4 1,5 1,0 0,5 1,4 1,1 0,52 52
13 13 14 12 1,0 1,72 0