Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Ústecký
Okres: Most
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ULOM0
Detail
199674
ČHMÚ
(1583)
Lom
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
13,8 9,9 9,7 7,3 4,3 3,8 3,6 4,3 3,4 8,9 6,9 8,9 11,2 5,1 3,8 8,2 7,0 5,50 182
45 45 46 46 5,5 2,05 0