Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Ústecký
Okres: Most
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ULOM0
Detail
199701
ČHMÚ
(1583)
Lom
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,0 0,7 0,8 1,0 0,3 0,5 0,7 0,7 0,5 0,8 0,6 1,1 0,8 0,6 0,7 0,8 0,7 0,49 182
45 45 46 46 0,6 1,90 0