As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Ústecký
Okres: Most
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ULOM0
Detail
199665
ČHMÚ
(1583)
Lom
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
7,7 5,0 4,5 2,5 1,2 0,9 0,9 1,1 1,2 4,8 3,8 11,3 5,8 1,5 1,1 6,6 3,7 4,55 182
45 45 46 46 2,2 2,76 0