Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TORO0
Detail
1021744
ZÚ, SMOva
(1942)
Ostrava Radvanice OZO
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,3 1,2 1,0 0,8 1,1 0,6 0,3 0,3 0,5 1,9 1,7 0,6 1,1 0,8 0,4 1,4 0,9 0,67 52
13 13 14 12 0,7 1,94 0
TOMH0
Detail
921355
ZÚ, SMOva
(1750)
Ostrava-Mariánské Hory
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
4,0 2,1 2,8 1,0 2,1 3,5 0,5 1,7 0,7 2,3 4,4 0,7 3,0 2,2 1,0 2,4 2,2 1,71 52
13 13 14 12 1,4 2,86 0
TOPO0
Detail
150849
ČHMÚ
(1558)
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,1 1,2 0,8 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 0,4 1,1 0,4 0,3 0,6 0,6 0,73 180
45 45 45 45 0,4 2,70 2
TOPO5
Detail
151201
ČHMÚ
(1565)
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
1,2 1,0 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,4 0,9 0,3 0,3 0,5 0,5 0,61 180
45 45 45 45 0,3 2,66 2
TOPR0
Detail
151098
ČHMÚ
(1542)
Ostrava-Přívoz
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,0 1,2 1,0 0,6 0,4 0,5 0,3 0,5 0,4 0,8 1,0 0,4 1,1 0,5 0,4 0,7 0,7 0,69 181
45 45 45 46 ~ 2,29 3
TOPR5
Detail
151232
ČHMÚ
(1566)
Ostrava-Přívoz
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
1,2 1,0 1,0 0,6 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 0,7 1,3 0,5 1,1 0,5 0,4 0,8 0,7 0,69 182
45 45 46 46 0,5 2,47 1
TORE0
Detail
921375
ZÚ, SMOva
(1749)
Ostrava-Radvanice ZÚ
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
2,4 1,2 1,0 0,7 0,5 0,8 0,4 0,5 1,3 2,6 1,7 2,5 1,5 0,7 0,7 2,3 1,3 0,93 52
13 13 14 12 1,0 2,03 0