Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Opava
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TCER0
Detail
150877
ČHMÚ,MSK
(1559)
Červená
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
13,0 14,3 10,6 8,1 3,8 5,4 4,0 5,2 5,9 8,8 4,8 4,5 12,6 5,8 5,0 6,1 7,3 6,70 181
45 45 45 46 5,2 2,30 2