As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Opava
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TCER0
Detail
150880
ČHMÚ,MSK
(1559)
Červená
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,6 1,4 1,4 0,8 0,5 0,6 0,5 0,7 0,5 0,9 0,8 1,0 1,5 0,7 0,6 0,9 0,9 0,66 181
45 45 45 46 0,7 2,00 2