Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Nový Jičín
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TFRB0
Detail
1030567
ČHMÚ,MSK
(1956)
Frenštát pod Radhoštěm-bazén
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
34,9 33,0 16,6 7,9 4,2 11,9 6,4 8,6 5,7 10,3 14,3 5,9 27,4 8,0 6,9 10,1 12,8 14,57 60
14 15 15 16 7,7 2,66 7