Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Nový Jičín
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TFRB0
Detail
1030549
ČHMÚ,MSK
(1956)
Frenštát pod Radhoštěm-bazén
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,5 1,2 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,9 0,5 0,9 2,5 2,0 1,1 0,6 0,7 1,8 1,1 1,76 60
14 15 15 16 0,7 2,25 7