Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Nový Jičín
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TFRB0
Detail
1030564
ČHMÚ,MSK
(1956)
Frenštát pod Radhoštěm-bazén
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,9 0,9 0,5 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,2 0,7 0,2 0,2 0,3 0,4 0,39 60
14 15 15 16 0,2 2,47 7