Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TCTN0
Detail
1022018
ČHMÚ
(1944)
Český Těšín
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
40,2 33,8 38,5 17,4 30,0 38,0 22,6 24,1 41,9 36,1 25,8 38,3 28,5 28,2 34,6 32,5 30,42 182
45 45 46 46 ~ 2,57 2
TKAO0
Detail
512046
ZÚ, SMOva
(1709)
Karviná-ZÚ
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
47,9 34,7 28,5 14,9 22,6 30,1 21,3 18,8 20,4 22,8 13,3 21,9 23,5 18,8 25,1 10,36 48
9 13 14 12 23,2 1,48 27