Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TCTN0
Detail
1022000
ČHMÚ
(1944)
Český Těšín
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
2,7 1,6 1,4 0,6 0,9 1,3 0,9 1,5 1,3 1,0 2,0 1,9 1,0 1,2 1,5 1,4 1,15 182
45 45 46 46 ~ 2,30 2
TKAO0
Detail
512043
ZÚ, SMOva
(1709)
Karviná-ZÚ
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
2,8 1,3 4,4 1,8 1,5 1,2 1,2 1,3 5,2 2,4 4,8 2,6 1,2 4,2 2,5 1,99 48
9 13 14 12 1,9 2,02 27