Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TCTN0
Detail
1022015
ČHMÚ
(1944)
Český Těšín
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,3 0,9 0,9 0,5 0,6 0,9 0,7 0,6 0,9 0,8 0,5 1,1 0,7 0,7 0,7 0,8 0,73 182
45 45 46 46 ~ 2,54 2
TKAO0
Detail
512028
ZÚ, SMOva
(1709)
Karviná-ZÚ
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
1,2 0,8 0,7 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,3 0,6 0,5 0,5 0,6 0,25 48
9 13 14 12 0,6 1,54 27