As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TCTN0
Detail
1022009
ČHMÚ
(1944)
Český Těšín
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
3,3 2,5 1,7 1,0 1,2 1,7 1,2 1,0 1,6 1,8 1,8 2,9 1,3 1,3 1,8 1,8 1,36 182
45 45 46 46 ~ 2,15 2
TKAO0
Detail
512025
ZÚ, SMOva
(1709)
Karviná-ZÚ
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
2,8 2,0 1,2 0,7 0,9 2,0 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 1,0 1,2 0,6 1,2 0,75 48
9 13 14 12 1,0 1,79 27