Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Frýdek-Místek
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TBKR0
Detail
150914
ČHMÚ
(1560)
Bílý Kříž
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
12,6 12,6 10,2 7,1 4,0 8,4 6,5 6,6 5,8 4,1 4,1 6,4 11,8 6,5 6,3 4,9 7,4 6,87 181
45 45 46 45 5,4 2,19 2