Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
SKOA0
Detail
511784
ZÚ Ústí nL
(1703)
Kolín SAZ
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
7,2 7,1 5,1 1,1 1,1 1,1 0,4 0,5 0,5 0,7 2,5 1,0 6,5 1,1 0,5 1,4 2,4 3,09 52
13 13 14 12 1,3 2,76 0