Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-město
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
PPLR0
Detail
511388
ZÚ Ústí nL
(1694)
Plzeň-Roudná
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
2,0 2,4 3,4 1,9 1,9 2,1 2,2 1,8 2,2 2,0 1,7 1,8 2,6 1,9 2,1 1,8 2,1 0,91 52
13 13 14 12 2,0 1,33 0
PPLX0
Detail
151123
ČHMÚ
(1543)
Plzeň-Slovany
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,9 0,6 1,0 1,1 0,9 0,4 0,9 0,8 0,8 1,0 0,6 0,6 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,55 184
48 44 46 46 ~ 2,26 2