Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Plzeňský
Okres: Klatovy
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
PKLS0
Detail
511338
ZÚ Ústí nL
(1693)
Klatovy soud
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
1,7 1,4 1,8 1,8 2,6 2,3 2,4 2,2 1,8 2,0 2,4 1,6 1,6 2,3 2,2 2,0 2,0 0,52 48
13 11 12 12 2,0 1,28 7