Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
MOLJ0
Detail
919498
ČHMÚ
(1894)
Olomouc-Hejčín
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,9 1,0 1,2 1,9 3,7 3,5 2,3 1,4 3,2 ~ 162
36 34 46 46 ~ ~ 7
MOLS0
Detail
511291
ZÚ, SMOva
(1692)
Olomouc-Šmeralova
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,0 0,9 2,2 1,7 1,2 0,3 1,2 1,3 2,9 2,0 2,4 2,8 1,4 1,1 1,7 2,4 1,7 1,08 52
13 13 14 12 1,3 2,25 0