Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
MOLJ0
Detail
919510
ČHMÚ
(1894)
Olomouc-Hejčín
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,4 0,2 0,3 0,4 0,7 0,5 0,2 0,3 0,5 ~ 162
36 34 46 46 ~ ~ 7
MOLS0
Detail
511285
ZÚ, SMOva
(1692)
Olomouc-Šmeralova
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,0 0,1 0,2 0,14 52
13 13 14 12 0,1 2,98 0