Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
LLIM0
Detail
342946
ČHMÚ
(1613)
Liberec-město
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
23,1 20,1 17,1 10,3 9,3 6,1 8,1 5,8 11,9 10,1 6,4 20,2 8,6 7,9 9,4 11,4 10,16 179
45 45 43 46 ~ 2,04 7