As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
LLIM0
Detail
342949
ČHMÚ
(1613)
Liberec-město
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
4,0 4,0 3,8 2,2 1,1 1,0 1,9 1,0 2,2 1,8 2,7 3,9 1,4 1,3 2,2 2,2 2,77 179
45 45 43 46 ~ 2,50 7