Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
KSOM0
Detail
336725
ČHMÚ
(1414)
Sokolov
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,9 0,4 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4 0,30 185
45 45 48 47 ~ 2,26 2