Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JZNZ0
Detail
510786
ZÚ, SMOva
(1683)
Ždár nad Sázavou
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
2,0 1,0 1,0 11,7 10,2 2,4 2,9 1,2 1,1 2,4 1,5 1,4 1,4 8,0 1,8 1,7 2,9 3,97 50
13 11 14 12 1,9 2,20 7