As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JZNZ0
Detail
510777
ZÚ, SMOva
(1683)
Ždár nad Sázavou
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
2,4 1,4 1,8 1,0 1,0 0,8 0,6 0,5 0,2 0,9 1,7 1,2 1,9 0,9 0,5 1,3 1,1 0,77 50
13 11 14 12 0,9 1,98 7