Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JKOS0
Detail
150821
ČHMÚ
(1557)
Košetice
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
11,7 8,0 7,5 5,1 2,8 2,4 2,0 3,6 3,1 3,5 4,1 2,6 9,0 3,4 2,9 3,4 4,6 6,04 181
43 45 47 46 2,9 2,44 4
JKOS5
Detail
151269
ČHMÚ
(1567)
Košetice
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
8,9 7,7 7,2 4,8 2,6 1,9 1,7 2,8 2,8 3,2 3,6 2,7 8,0 3,1 2,5 3,2 4,2 5,06 181
45 45 46 45 2,6 2,52 2