Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JJIH0
Detail
1006384
ČHMÚ
(1930)
Jihlava
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,1 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 ~ 135
35 45 38 17 ~ ~ 48
JJIZ0
Detail
510747
ZÚ, SMOva
(1682)
Jihlava-Znojemská
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
4,6 5,3 5,8 31,2 14,0 9,6 11,6 9,2 6,9 9,9 5,7 4,5 5,2 18,2 9,3 6,7 9,9 9,01 52
13 13 14 12 8,0 1,76 0