Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Vysočina
Okres: Havlíčkův Brod
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JHBS0
Detail
510669
ZÚ, SMOva
(1680)
Havl.Brod-Smetan.nám.
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
1,0 1,2 2,4 4,9 6,7 2,1 3,8 2,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,6 4,6 2,5 1,2 2,5 2,61 52
13 13 14 12 1,8 1,97 0