Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
HHKT0
Detail
921258
ČHMÚ
(1913)
Hradec Králové - tř. SNP
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,3 0,7 0,8 0,7 0,5 0,7 0,6 0,7 0,5 1,0 0,5 1,0 0,6 0,6 0,7 0,7 0,44 181
45 45 47 44 ~ 1,78 3
HHKS0
Detail
510140
ZÚ Ústí nL
(1677)
Hr.Král.-Sukovy sady
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,4 1,8 1,5 6,2 1,3 1,0 1,0 1,0 1,9 2,7 1,5 1,43 50
13 13 14 10 1,3 1,70 7