Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Pardubický
Okres: Ústí nad Orlicí
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
EUOP0
Detail
510089
ZÚ Ústí nL
(1676)
Ústí n.Orl.-Podměstí
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
11,2 11,8 12,6 8,0 4,1 4,0 4,2 4,4 5,5 8,3 7,6 6,0 11,9 5,4 4,7 7,3 7,3 4,00 52
13 13 14 12 6,3 1,69 0