Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Pardubický
Okres: Ústí nad Orlicí
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
EUOP0
Detail
510083
ZÚ Ústí nL
(1676)
Ústí n.Orl.-Podměstí
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,4 0,3 0,3 0,7 0,6 0,6 1,1 1,0 0,4 0,7 0,8 0,31 52
13 13 14 12 0,7 1,61 0