Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Pardubický
Okres: Svitavy
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ESTV0
Detail
510046
ZÚ Ústí nL
(1675)
Svitavy
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
10,1 10,7 5,5 6,7 3,8 3,8 10,5 5,6 6,6 7,2 6,9 4,4 8,7 4,8 7,6 6,1 6,8 3,75 52
13 13 14 12 5,9 1,70 0