As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Pardubický
Okres: Pardubice
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
EPAU0
Detail
150996
ČHMÚ
(1513)
Pardubice Dukla
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
3,2 2,7 1,7 1,2 1,5 1,1 1,0 1,3 0,7 2,7 1,5 1,9 2,5 1,3 1,0 2,0 1,7 1,80 182
45 45 46 46 ~ 2,33 1