Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Jihočeský
Okres: Prachatice
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
CCHU0
Detail
150936
ČHMÚ
(1500)
Churáňov
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,3 0,1 0,3 0,3 0,0 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,21 169
42 42 40 45 0,1 2,59 6