Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
CCBA0
Detail
348211
ČHMÚ
(1625)
Č.Budějovice-Antala Staška
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
7,8 8,7 10,5 6,1 3,1 2,7 1,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,1 9,0 4,0 3,4 4,4 5,3 4,54 182
48 44 45 45 ~ 2,32 2
CCBT0
Detail
509996
ZÚ Ústí nL
(1674)
Čes. Budějovice-Třešň.
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
8,1 7,4 6,5 9,2 7,3 5,9 6,2 6,1 6,7 6,8 8,1 8,4 7,3 7,4 6,3 7,8 7,2 1,95 52
13 13 14 12 6,9 1,32 0