Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
BHOD0
Detail
510327
ZÚ, SMOva
(1672)
Hodonín
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,6 1,7 1,1 3,1 1,9 1,6 2,4 1,5 1,9 6,7 2,5 2,4 1,5 2,2 1,9 3,9 2,4 2,08 52
13 13 14 12 1,8 2,02 0