As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
BBNI0
Detail
780368
ČHMÚ
(1779)
Brno-Líšeň
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,6 1,5 1,3 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 0,8 1,0 0,8 1,5 0,5 0,9 0,9 0,72 175
46 38 46 45 ~ 2,05 13
BBNA0
Detail
531892
ZÚ, SMOva
(1748)
Brno-Masná
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,1 1,1 0,9 0,8 0,5 0,6 0,4 0,5 0,3 0,7 1,2 0,7 1,0 0,6 0,4 0,9 0,7 0,34 52
13 13 14 12 0,6 1,67 0