Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ARER0
Detail
507889
ZÚ Ústí nL
(1668)
Pha5-Řeporyje
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
17,3 13,3 14,0 10,2 6,3 7,7 3,7 5,6 5,8 7,6 11,5 9,2 14,9 8,0 5,0 9,4 9,3 5,87 52
13 13 14 12 8,0 1,73 0
ASVO0
Detail
345580
ZÚ Ústí nL
(1615)
Pha5-Svornosti
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
7,7 6,4 8,5 9,3 9,9 6,7 3,5 5,1 7,4 10,1 8,9 14,2 7,6 8,7 5,3 11,1 8,1 3,89 52
13 13 14 12 7,3 1,60 0