Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ARER0
Detail
507874
ZÚ Ústí nL
(1668)
Pha5-Řeporyje
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,14 52
13 13 14 12 0,1 2,32 0
ASVO0
Detail
345565
ZÚ Ústí nL
(1615)
Pha5-Svornosti
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,12 52
13 13 14 12 0,1 1,91 0